Běh osvobození

LIŠANSKÁ SILNIČNÍ SEDMIČKA

Úvod

Rozhodnutí uspořádat přespolní běh v Lišanech padlo o pěknou v roce 1971. Tehdy se ještě nepočítalo, že se stane oficiálním závodem. Když se pak v květnu následujícího roku postavilo na start 17, převážně místních běžců, rozhodli se organizátoři v započatém díle pokračovat. Napříště byly prostřednictvím OV ČSTV pozvánkou obesílány všechny tělovýchovné jednoty na okrese. Propozice a výsledky vycházely ve zpravodaji Maratón – běhy mimo dráhu, který byl v té době vydáván nákladem 600 výtisků. Závod dostal pevné místo v kalendáři a na počest květnového vítězství i oficiální název „Běh osvobození“.

Kvůli špatnému stavu polních a lesních cest, který měla na svědomí činnost místního JZD, se trasa závodu několikrát změnila. Délka narostla z původních 6,2 km na 6,8 km. V polovině 80. let se tento stav stal nadále neudržitelný a organizátoři tak v roce 1988 rozhodli o přesunu závodu na silnici, kde se běhá dodnes. Délka trati byla nově stanovena na 7km. Odtud pochází i alternativní název „Lišanská silniční sedmička“. Termín se s ohledem na okolní závody přesunul na poslední květnovou sobotu.

V současné době je závod vypsán ve čtyřech mužských a dvou ženských kategoriích. Traťový rekord drží Jiří Šoptenko 21:25 (1996) a Kateřina Kratochvílová Kriegelová 26:30 (2019). V minulých letech se závodu účastnilo přibližně 70 závodníků. Příští ročník odstartuje v sobotu 25. května 2024. Jste srdečně zváni…


Jménem pořadatelů děkujeme všem závodnicím a závodníkům za účast a předvedené sportovní výkony. Poděkování patří rovněž všem fanouškům a oraganizátorům, kteří věnovali svůj volný čas přípravě závodu.

výsledková listina 2024